Khartoum     Amsterdam       e-mail:info@sudanembassy.nl